Geen categorie

Brandwerende afdichting Haarlem

By 20/08/2020 april 23rd, 2021 No Comments

Brandwerende afdichting Haarlem?

Voor Brandwerende afdichting in Haarlem kan Fire Defence een reeks van maatregelen voor u doorvoeren in uw bedrijfspand of woonomgeving om brandveiligheid te bewerkstelligen. Als een pand gebouwd wordt, of dat nu een woon- of een bedrijfsbestemming in Haarlem heeft, is het voor de brandveiligheid van dat pand belangrijk, dat als er brand uit mocht breken er zoveel mogelijk maatregelen genomen zijn om te voorkomen dat de brand om zich heen grijpt, maar ook om rookontwikkeling tegen te gaan. Daarnaast is het van belang dat een eventuele brand zoveel mogelijk vertraagd wordt, zodat eventuele bewoners of anderen aanwezig in het pand tijd hebben om zichzelf en anderen in veiligheid te brengen. Daarom is brandwerende afdichting in Haarlem van groot belang voor uw pand, het geeft dat de brandweer tijd om uit te rukken en met hun bluswerkzaamheden te beginnen, voordat het vuur oncontroleerbaar is.

 

Hoe ging dat vroeger dan?

Als we bijvoorbeeld kijken naar de stad Haarlem, dan zien we dat die stad een vestingstad was, met hoge muren en dikke poorten om het slechte volk buiten te houden. In beginsel werd er gebouwd van hout, gelukkig werd dat al snel steen. Maar als er brand uitbrak sloeg die fel om zich heen, en moest iedereen door de (Amsterdamse) poort naar buiten. Er was absoluut geen sprake van brandwerende afdichting in Haarlem.

Brandwerende afdichting Haarlem voor hisorische gebouwen ?

Wie Haarlem zegt, zegt Grote- of Sint Bavokerk. Een gebouw als dat heeft enorme historische waarde, Fire Defence zorgt ervoor dat de muren behandeld zijn met een hoogwaardige brandwerende en brandvertragende coating. Verder zorgen we ervoor dat alle doorvoeringen en sparingen in wanden en vloeren afgedicht zijn, om er zo voor te zorgen dat niet alleen brand maar ook rook geen kans krijgen. Erg belangrijk daarbij is het behandelen van de draagconstructies, die zijn immers cruciaal. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat brandwerende afdichting in Haarlem ook van belang is voor het cultureel erfgoed.

 

Wat kunt u voor mij en mijn bedrijf betekenen?

Als we al een kerk als de Grote- of Sint Bavokerk brandveilig kunnen maken, dan kunt u zich voorstellen dat we met al die expertise precies weten wat uw bedrijfspand nodig heeft.

we waar mogelijk compartimentering inzetten, waardoor we verspreiding van het vuur tegen gaan. Compartimentering van een gebouw betekent het opdelen in stukjes door bijvoorbeeld deuren en muren te plaatsen, waardoor er zo min mogelijk trek ontstaat, mocht er brand uitbreken. Voor die muren gebruiken we dubbelzijdig gecoate steenwal plaat. Dat materiaal is erg effectief, omdat dit een enorme brandvertragende werking heeft. Als alles klaar is dan krijgt u van ons een certificaat, waarin wij verklaren dat uw pand voldoet aan de aller strengste eisen van brandwering. Dat geeft u en uw werknemers de zekerheid van een veilige werkomgeving, en dus ook een veilig gevoel.

Kortom we hebben alle kennis en materialen in huis om een goede brandwerende afdichting in Haarlem voor alle panden te garanderen.

 Ben je goed genoeg geïnformeerd over brandwerende afdichting Haarlem? Lees onze andere artikelen.
Advies
Onderhoud
Compartimentering

Leave a Reply