Compartimentering

Compartimentering: het verdelen van een gebouw in (brand)compartimenten.
Afhankelijk van de functie van uw gebouw wordt uw gebouw, o.a. aan de hand van gebruiksoppervlaktes, verdeeld in brandcompartimenten en sub-brandcompartimenten.

Hoofdbrandcompartimentering is meestal verbonden aan maximaal toegestane gebruiksoppervlakten. Voor fabrieken en industriefuncties is deze oppervlakte bijvoorbeeld 2000m2, terwijl bij gezondheidsinstellingen maximaal 500m2 toegestaan is.

Sub-compartimenten zijn bijvoorbeeld stookruimten en andere technische ruimten. Wanden en vloeren tussen brand- en sub brandcompartimenten moeten voldoen aan bepaalde brandwerendheidseisen (meestal 60 of 30 minuten WBDBO). Onder de tab “Wet- en regelgeving”kunt u meer informatie vinden over hoe een gebouw gecompartimenteerd kan worden. Uiteraard helpen we u ook graag verder in een persoonlijk gesprek.

Leonardo Da Vinciplein 76 Haarlem
+31232078033