Brand preventie advies

Firedefence is uw partner voor onderhoud en beheer.

Brandpreventiesystemen hebben onderhoud nodig, niet alleen omdat het wettelijk verplicht is, maar ook om de werking te garanderen.

De adviseur onderzoekt tevens in welke mate rekening is gehouden met brandpreventieve aspecten, bijvoorbeeld:

  • Periodiek onderhoud
  • Onderhoudscontracten
  • Digitaal beheer/ Logboeken
  • Periodiek onderhoud
  • Instandhouden van brandwerende afdichtingen

De praktijk leert, dat jaarlijks gemiddeld vijf procent van alle doorvoeren en afdichtingen wordt doorbroken. In het algemeen is de eigenaar of gebruiker zich er niet van bewust, dat het gebouw na ogenschijnlijk eenvoudige aanpassingen niet meer aan de veiligheidseisen voldoet.

Registratie En Onderhoud: Pure Noodzaak!
Het is van groot belang dat de gebruiker of beheerder alle bouwkundige mutaties nauwkeurig in een logboek registreert. Een onderhoudscontract – toegesneden op uw gebouw(en) en uw situatie – is de beste garantie dat een inbreuk op de compartimentering niet aan uw aandacht ontsnapt.

Met de kennis van risicomanagement die in de Firedefence-organisatie voorhanden is, kan in overleg met u een gestructureerd beheerplan worden opgesteld. Eenvoudige herstelwerkzaamheden worden direct en – na een kostenindicatie vooraf – op basis van nacalculatie uitgevoerd.

Algehele inspectie van alle brandpreventieve voorzieningen en toetsing aan recente regelgeving, bijvoorbeeld eenmaal per 5 jaar.
Na elke inspectie, al dan niet gecombineerd met herstelwerkzaamheden, ontvangt u een inspectierapport annex veiligheidscertificaat.

Wie kan een onderhoudscontract met Firedefence afsluiten?
Na de oplevering van een door Firedefence gerealiseerd brandpreventieproject kan de opdrachtgever of gebouweigenaar – direct aansluitend – een onderhoudscontract afsluiten.

Leonardo Da Vinciplein 76 Haarlem

+31232078033

info@firedefence.eu