Brandwerende afdichtingen

Een brand kan zich snel en onvoorspelbaar door een gebouw ontwikkelen en zonder adequate bouwkundige brandpreventie kan brand doorslaan op constructies, wanden en plafonds. Daarom is het belangrijk om gebouwen brandveilig te maken door middel van brandwerende afdichtingen. Fire Defence maakt het verschil in bouwkundige brandpreventie door inzet van onze specialistische kennis en het gebruik van kwalitatief hoogwaardige materialen. Met brandwerende afdichtingen kan worden voorkomen dat een brand zich verder kan verspreiden binnen andere ruimtes of onderdelen van het gebouw.

Bij aanvang van de werkzaamheden geven wij u als klant toegang tot ons digitale portaal. Dit portaal biedt u de gelegenheid om in elke fase van de werkzaamheden mee te kijken. Hierin worden gelijk alle bouwtekeningen, afgedichte sparingen en foto’s opgeslagen zodat u een volledige digitale projectadministratie heeft die ten alle tijde kan worden ingezien, ook na afloop van het project. Bij oplevering worden ook het officiële garantiecertificaat en eventuele productcertificaten in dit digitale projectboek gezet. Zo heeft u altijd een actueel en compleet overzicht van waar brandwerende afdichtingen zijn aangebracht.

Bent u benieuwd hoe het gesteld is met de brandveiligheid van uw gebouw? Aan de hand van bouwtekeningen van uw pand kunnen wij een voorlopige aanbieding doen.
Graag komen wij in persoon langs om een opname op locatie uit te voeren zodat wij een definitieve prijsopgave kunnen uitbrengen.

Projectboek

Bij oplevering van uw project ontvangt u een digitaal projectboek waarin opgenomen zijn:

Bouwtekeningen

Bouwtekeningen van het werk met daarop aangegeven de genummerde afgedichte sparingen

Specificatielijsten

Specificatielijsten van alle afgedichte sparingen

Foto’s

Foto's van alle afgedichte sparingen met aanvullende informatie zoals testrapporten

Voorwaarden

De algemene en garantievoorwaarden

Dit digitale projectboek geeft een gedegen onderbouwing voor de gekozen oplossingen. Bovendien is de informatie altijd toegankelijk, is overzichtelijk en is makkelijk te delen met andere partijen, zoals andere afdelingen binnen uw organisatie, de brandweer, de gemeente en andere externe partijen. Bovendien kunnen toekomstige werkzaamheden zonder enig probleem aangevuld worden zodat uw brandpreventie dossier altijd up-to-date is met een actueel en compleet overzicht van de aangebrachte brandwerende afdichtingen.